Swedana – Ångtält – bastu

I AYURVEDA rekommenderar man svettning så att porerna öppnar sig och kroppen kan lämna ifrån sig slagg och toxiner. Men också att olja och örter tränger djupare in i kroppen.
Huvudet ska hållas kallt, så därför ligger huvudet utanför ångtältet (ångbastun).

Swedanas indikationer
Klicka här för att fortätta läsa.