Hälsorådgivning

Konsultation med ayurvedisk Pulsläsning.

Samtal i kombination av bl.a. pulstagning och av iakttagelser av kroppen.
För att balansera kroppen. Använder vi oss av naturliga verktyg, örter, kost och dagliga rutiner

Allt utifrån vem du är Vata, Pitta eller Kapha.
Dina behov o obalanser

Vem är du ?

Ayurvedans syfte är
Klicka här för att fortätta läsa.