Vi startar nya mindre Klasser, till hösten.
Yoga, andning, Yoga Nidra till toner från Tibitanska Klang skålar
Mer info under kurser klang yoga.