Detoxbehandlingar

Rena kroppen ( Ta hand om dina Celluliter) på Ama (Slagg) och Toxiner med hjälp utav våra behandlingar

Val av lera och oljor utifrån dina behov

1 Behandling
1340 kr

3 Behandlingar = 1 st Torrmassage 2st Lera  15%
3 Detox behandlingar 15%

6 Behandlingar = 1 st Torrmassage  5 st Lera
15% + Gåva

Enligt ayurvedisk syn är celluliter ett problem som uppstår vid obalans hos Kapha-doshan till följd av fel matvanor och livsstil.

Celluliter är dock inte alltid enbart en kapha-obalans utan kan vara en kombination av flera doshor: Kapha+Vata eller Kapha+Pitta.

För en effektiv behandling av celluliter måste man förutom detta också ta hänsyn till ålder (ungdom, vuxenålder, klimakteriet) samt celluliternas stadium: Vata = hårda Pitta = lösa Kapha = svullna, ödematösa.
Här ser du de olika behandlingarna vi kan erbjuda för tillfället.