Swedana- Ångtält – bastu

(ÅNGBASTU)

INDIKATIONER KAN VARA

  • Viktminskning, cellulit problem, ödem, lymfrening (KAPHA)
  • Värk stelhet i kroppen (VATA)
  • Allmän avgiftning (AMA)
  • Maximal njutning – antistress (PITTA)

I AYURVEDA rekommenderar man svettning så att porerna öppnar sig och kroppen kan lämna ifrån sig slagg o toxiner. Också att olja och örter tränger djupare in i kroppen.
Men huvudet ska hållas kallt, så därför ligger huvudet utanför ångtältet (ångbastun).

Behandlingen sker endast i samband med andra behandlingar.