Varma olje omslag på värkande muskler – ” Pichu´´

Varma omslag med olja på de affekta kroppsdelarna

 Kan kombineras i olje massage

Pichus egenskaper

  • Bra vid huvudvärk
  • Bra för sinnesorganen
  • Effektiv vid muskelvärk
  • Effektiv vid led problem