Hälsorådgivning

Konsultation med ayurvedisk Pulsläsning.

Samtal i kombination av bl.a. pulstagning och av iakttagelser av kroppen.
För att balansera kroppen. Använder vi oss av naturliga verktyg, örter, kost och dagliga rutiner

Allt utifrån vem du är Vata, Pitta eller Kafha.
Dina behov o obalanser

Vem är du ?

Få balans med AYURVEDA

AYURVEDANS SYFTE ÄR

  • Bibehålla god hälsa dvs. förebygga  ohälsa
  • Bota sjukdom, om sådan ändå har uppstått
  • Ytterst skapa ett tillstånd av perfekt hälsa på
  • Alla nivåer så Obalans/sjukdom aldrig får övertaget

Konsultation  90 -120 min 950 kr
Kortare konsultation 60 min  750kr
Kombinera konsultation med behandling 120-min  1150 kr