KLANG YOGA

Vi startar nya mindre Klasser, till hösten. Yoga, andning,Yoga Nidra till toner från Tibitanska Klang skålar mer info under kurser klang yoga